WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – konsultacje indywidualne

 

>>>DO DNIA 4 LISTOPADA SPECJALNA CENA 100 ZŁ<<<

ZGŁOSZENIA kmzawadzkatrener@gmail.com

Celem konsultacji jest przygotowanie klienta do występu publicznego typu: prezentacja, prelekcja, konkurs, egzamin, rozmowa kwalifikacyjna, występ sceniczny. Pojedyncza sesja czas trwania: 90 minut Terminy i miejsce spotkań ustalane indywidualnie Konsultacje z zakresu: – Przygotowania do typowo aktorskiego wystąpienia publicznego, a także do przeprowadzenia prezentacji, prelekcji, wykładu, przemowy, rozmowy kwalifikacyjnej itp. Konsultacja obejmuje: – Praca z tekstem wystąpienia – Praca nad wzmocnieniem poczucia pewności siebie w sytuacji wystąpienia – Praca nad przekazem pozawerbalnym – Praca nad wywołaniem pożądanego wrażenia na słuchaczach – Praca z oddechem, głosem (emisja głosu, dykcja) – Praca nad przekazem emocjonalnym – Praca nad opanowaniem tremy przed występem – Feedback od trenera – Wsparcie mentalne W trakcie sesji, która przebiega w kontakcie 1 na 1, klient wykonuje szereg praktycznych działań i ćwiczeń mających na celu podnieść na najwyższy poziom: a) jakość jego wystąpienia publicznego b) komfort samopoczucia w sytuacji stresującej jaką jest wystąpienie przed publicznością.