MÓWCA – DYNAMIT – Sztuka wystąpień publicznych

Praktyczne przygotowanie uczestników na poziomie ciała, umysłu i emocji do przeprowadzenia wystąpienia publicznego typu: prezentacja, prelekcja, wykład, szkolenie, przemowa, rozmowa kwalifikacyjna, spotkanie z klientem i inne, na najwyższym poziomie skuteczności i efektywności.

15 godzin zegarowych czystej praktyki

Profil uczestników:

Kadra zarządzająca, Managerowie, Sprzedawcy, Konsultanci, Team leaderzy, Trenerzy wewnętrzni

Cele szkolenia:

– Podniesienie na najwyższy poziom umiejętności skutecznej prezentacji i autoprezentacji poprzez nabycie umiejętności profesjonalnego ich przygotowania

– Poznanie i praktyczne przećwiczenie sposobów na przyciąganie uwagi, oddziaływania i wywieranie wpływu na publiczność

– Radzenie sobie z tremą przed jak i w trakcie wystąpienia

W programie:

– profesjonalne przygotowanie uczestnika (ciało, głos, umysł, emocje) do wystąpienia, aby w sposób satysfakcjonujący przeprowadzić wystąpienie,

– praca nad oddechem, głosem, wyrazistością mowy (dykcją), aby przemawianie było donośne, wyraźne i skupiające uwagę odbiorców,

– poszerzanie świadomość ciała – mowa ciała i komunikacja pozawerbalna,

– wywoływanie zamierzonego wrażenia na słuchaczach,

– autentyczność i spójność w przekazie werbalnych i pozawerbalnym,

– kontrola nad prezentowanym wizerunkiem,

– sposoby pomagające w pozbyciu się tremy tuż przed rozpoczęciem wystąpienia publicznego.

Szkolenie jest w 100% działaniem praktycznym uczestników, którzy wykonują szereg praktycznych ćwiczeń indywidualnie przed grupą, w parze oraz grupowo. Każdy uczestnik będzie mieć okazję co najmniej kilkukrotnie praktycznego przećwiczenia sytuacji wystąpienia publicznego przed grupą oraz wygłoszenia prezentacji na dowolnie wybrany przez siebie temat. Szkolenie przebiega w atmosferze, będącej mieszanką czterech składowych: zabawy, presji, wyzwania oraz inspiracji.

Szkolenie SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH spełnił w 120% nasze oczekiwania. Był dostosowany do uczestników, pozwolił wyzwolić nieznane,  często ukryte umiejętności, przełamać słabości, umocnić silne strony,  poznać siebie w zupełnie innych sytuacjach niż codzienna praca. Atmosfera szkolenia była bardzo przyjazna, wyzwalająca wiele pozytywnych emocji. Czas upłynął błyskawicznie. Gorąco polecam. W przyszłości na pewno skorzystamy.

Anna Kowalczyk

Sales Area Manager, Grupa Adamed

Szkolenie było dla mnie ogromnym wyzwaniem (ze względu na wystąpienia publiczne). Prowadząca, Pani Kasia, pełna optymizmu, radości i niespożytej energii z  ogromną otwartością i zaangażowaniem wprowadziła nas w klimat komfortu do wyjątkowego wspólnego działania.
Przygotowane ćwiczenia pozwalały nam na przełamanie barier wobec ludzi i świata. Każda minuta została wykorzystana dzięki świetnej organizacji czasu pracy Pani Kasi. Było mnóstwo uśmiechu,  pozytywnych emocji i dobrej zabawy.

Ania K

Sales assistant

W mojej pracy ważny jest kontakt z ludźmi, budowanie relacji. Dzięki zajęciom z Panią Kasią nie boję się być autentyczna i szczera. Jestem bardziej otwarta w kontakcie z klientami, wyczulona na innych, co sprawia, że tworzy się między nami atmosfera zaufania. Katarzyna Pióro

Co-Owner Brand&Sell