WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – konsultacje indywidualne

Celem konsultacji jest przygotowanie klienta do występu publicznego typu: prezentacja, prelekcja, konkurs, egzamin, rozmowa kwalifikacyjna, występ sceniczny.

Pojedyncza sesja czas trwania: 90 minut
Terminy i miejsce spotkań: ustalane indywidualnie

Konsultacje z zakresu:
– Przygotowania do typowo aktorskiego wystąpienia publicznego, a także do przeprowadzenia prezentacji, prelekcji, wykładu, przemowy, rozmowy kwalifikacyjnej itp.

  Konsultacja obejmuje:

  – Praca z tekstem wystąpienia
  – Praca nad wzmocnieniem poczucia pewności siebie w sytuacji wystąpienia
  – Praca nad przekazem pozawerbalnym
  – Praca nad wywołaniem pożądanego wrażenia na słuchaczach
  – Praca z oddechem, głosem (emisja głosu, dykcja)
  – Praca nad przekazem emocjonalnym
  – Praca nad opanowaniem tremy przed występem
  – Feedback od trenera
  – Wsparcie mentalne

  W trakcie sesji, która przebiega w kontakcie 1 na 1, klient wykonuje szereg praktycznych działań i ćwiczeń mających na celu podnieść na najwyższy poziom:

  a) jakość jego wystąpienia publicznego
  b) komfort samopoczucia w sytuacji stresującej jaką jest wystąpienie przed publicznością.

  Zgłoszenia

  lub przez formularz kontaktowy

  Zostańmy w kontakcie!

  Zgody

  Katarzyna Maria Zawadzka

  Email

  kmzawadzkatrener@gmail.com