WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – konsultacje indywidualne

 

>>>DO DNIA 4 LISTOPADA SPECJALNA CENA 100 ZŁ<<<

ZGŁOSZENIA kmzawadzkatrener@gmail.com

Celem konsultacji jest przygotowanie klienta do występu publicznego typu: prezentacja, prelekcja, konkurs, egzamin, rozmowa kwalifikacyjna, występ sceniczny.

Pojedyncza sesja czas trwania: 90 minut
Terminy i miejsce spotkań ustalane indywidualnie

Konsultacje z zakresu:
– Przygotowania do typowo aktorskiego wystąpienia publicznego, a także do przeprowadzenia prezentacji, prelekcji, wykładu, przemowy, rozmowy kwalifikacyjnej itp.

Konsultacja obejmuje:
– Praca z tekstem wystąpienia
– Praca nad wzmocnieniem poczucia pewności siebie w sytuacji wystąpienia
– Praca nad przekazem pozawerbalnym
– Praca nad wywołaniem pożądanego wrażenia na słuchaczach
– Praca z oddechem, głosem (emisja głosu, dykcja)
– Praca nad przekazem emocjonalnym
– Praca nad opanowaniem tremy przed występem
– Feedback od trenera
– Wsparcie mentalne

W trakcie sesji, która przebiega w kontakcie 1 na 1, klient wykonuje szereg praktycznych działań i ćwiczeń mających na celu podnieść na najwyższy poziom:
a) jakość jego wystąpienia publicznego
b) komfort samopoczucia w sytuacji stresującej jaką jest wystąpienie przed publicznością.