POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo!

Pragnę Państwa poinformować, iż dbając o bezpieczeństwo Państwa danych, jako firma stosuję odpowiednie warunki techniczne, zapewniające ochronę przed udostępnieniem  osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa. Ta strona określa zasady przetwarzaniach danych osobowych użytkowników serwisu Katarzyna Maria Zawadzka, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

I DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – firma Katarzyna Zawadzka, ul. Dworcowa 3/29, 30-559 Kraków,

NIP 521 326 76 23, REGON 122963675

 1. SERWIS – serwis internetowy działający pod adresem www.katarzynamariazawadzka.pl
 2. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, dla której ADMINISTRATOR świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem SERWISU
 3. URZĄDZENIE – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do SERWISU
 4. FORMULARZ – umieszczony na stronie, umożliwia kontakt z organizatorem w sprawie oferty
 5. COOKIES – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z SERWISU jest dobrowolne.
 2. Wykorzystanie jakiegokolwiek elementu znajdującego się z SERWISIE stanowi naruszenie prawa autorskiego.
 3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do korzystania z SERWISU w sposób zgodny z prawem i etyką, mając na uwadze poszanowanie własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Podczas wizyty UŻYTKOWNIKA na stronie zbierane są dane statystyczne: odwiedzane podstrony, terminy odwiedzin, ilość spędzanego czasu w serwisie, nazwa przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego.
 5. Podstawą zbierania danych statystycznych jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA polegający na rozwijaniu i ulepszaniu SERWISU.

 

III DANE OSOBOWE

 1. ADMINISTRATOR dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 2. UŻYTKOWNIK przesyła do ADMINISTRATORA za pomocą FORMULARZA dostępnego na stronie www.katarzynamariazawadzka.pl/kontakt swoje dane takie jak: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko.
 3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. UŻYTKOWNIK ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub żądania ich usunięcia. Czynności te odbywają się na podstawie żądania UŻYTKOWNIKA, przesłanego na adres poczty elektronicznej kmzawadzkatrener@gmail.com

 

IV PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane osobowe ujawnione w FORMULARZU są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez zaznaczenie pola w FORMULARZU.
 2. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW w celu kontaktowania się z nimi, przedstawiania oferty usług oraz marketingu.
 3. ADMINISTRATOR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarza powierzonych danych osobowych w nieograniczonym okresie, a jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia określonych celów.

 

V PLIKI COOKIES

 1. Mechanizmy COOKIES nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA.
 2. ADMINISTRATOR może przechowywać w plikach COOKIES informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących SERWISU.
 3. ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki COOKIES do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania SERWISU.
 4. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików COOKIES.
 5. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki COOKIES korzystając z narzędzi URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem którego UŻYTKOWNIK korzysta z usług SERWISU.
 6. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików COOKIES na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji SERWISU.
 7. ADMINISTRATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje SERWISU w przypadku gdy UŻYTKOWNIK ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików COOKIES.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ADMINISTRATOR stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. AMINISTRATOR zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku zmian dotyczących ochrony danych osobowych ADMINISTRATOR zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce Prywatności ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO (GDPR).
 4. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
 5. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.